Introduction

Een inleiding tot de Buteyko Methode
Een ontdekking die leidde tot een methode en de vaardigheden die het individu in staat stellen om zijn eigen gezondheid en welzijn te beheren

Het idee dat bij me opkwam was dat we door de diepte van de ademhaling te verminderen, of anders gezegd, door de ademhaling te normaliseren, een groot aantal ziekten kunnen genezen. Het idee was gebaseerd op fundamentele wetten van de fysiologie, biochemie, biologie,enzovoort, en de juistheid van die aanname werd bevestigd door experimenten en tests.

K.P. Buteyko

In de jaren ‘50 ontdekte een Russische medische wetenschapper genaamd Professor K.P. Buteyko een verband tussen ziekte en de manier waarop we ademen.

Heel simpel gezegd ontdekte Professor Buteyko dat het voorkomen (en de ernst) van een bepaalde indeling van de meest voorkomende ziekten (bekend als de welvaartsziekten) en zelfs het trauma van de dood zelf, nauw verbonden zijn met onze ademhaling.

De gemiddelde diepte en het volume van onze ademhaling heeft een diepgaand effect op de opname van zuurstof, de stofwisseling en in feite op alle belangrijke systemen van ons organisme. Om onbekende redenen wordt dit wetenschappelijk bewezen feit, dat al tientallen jaren bekend is bij fysiologen, genegeerd door de moderne geneeskunde.

De gemiddelde hoeveelheid lucht die we inademen kan worden gemeten, net als onze hartslag, bloeddruk en temperatuur. Al meer dan een eeuw geleden hebben fysiologen de hoeveelheid of de “norm” vastgesteld waarop het menselijk organisme optimaal functioneert. Zo is bijvoorbeeld de norm voor de menselijke lichaamstemperatuur 98,6 C, de hartslag 60 tot 70 slagen per minuut, de bloeddruk 120/80 en voor de ademhaling is dit 3-4 liter per minuut.

Uitputtend onderzoek door Professor Buteyko leidde hem tot de onveranderlijke conclusie dat enkele honderden chronische ziekten wetenschappelijk verklaard kunnen worden als een gevolg van uit gewoonte inademen boven de fysiologisch aanbevolen norm – met als gevolg verstoring van de chemie van het organisme, door overventilatie als gewoonte. En hoe hoger boven deze norm, hoe meer het organisme verstoord raakt en hoe vaker chronische ziekte en een slechte gezondheid voorkomt en hoe ernstiger die is.

De neiging om onvrijwillig en uit gewoonte meer in te ademen staat bekend als het chronische hyperventilatie syndroom (CHVS) en komt extreem vaak voor en treft naar schatting (in verschillende mate) meer dan 80% van alle mensen.

Uit uitputtend onderzoek bleek dat alle patiënten van astma, allergieën, diabetes en zo’n tweehonderd afzonderlijk benoemde ziekten een ding gemeen hebben – ze ventileren of ademen allemaal aanzienlijk meer dan de fysiologisch aanbevolen norm. En mensen die binnen de fysiologisch aanbevolen norm ademen lijden niet aan een van de welvaartsziekten.

Het viel Professor Buteyko op dat als hij het ademhalingspatroon opnieuw kon aanleren, zodat het terugkeerde tot de norm van 3 – 4 liter per minuut – hij deze ziekten kon overwinnen. Na jaren van experimenteren slaagde Professor Buteyko er in om een proces te ontwikkelen waarbij de ademhaling genormaliseerd werd. Dit bewees zijn ideeën als juist en zorgde er de afgelopen meer dan 50 jaar voor dat tienduizenden mensen hun chronische ziekten overwonnen hebben en weer een robuuste gezondheid kregen. Dit systeem of deze aanpak is bekend geworden als de Buteyko Methode.